banmain2_0banmain

Wynajem sprzętu

 • Koparki gąsienicowe, kołowe
 • Koparko-ładowarki
 • Ładowarki
 • Walce wibracyjne
 • Przesiewacz
 • Zagęszczarki

Dostawy surowców

 • Piaski
 • Żwiry
 • Kruszywa
 • Tłucznie
 • Czarnoziem

Prace ziemne

 • Wykopy, nasypy
 • Wymiana gruntu
 • Niwelacje terenu
 • Zbieranie warstw gruntu
 • Rozbiórki i wyburzenia
 • Recykling odpadów budowlanych

Transport

 • Wywrotki 15 T 6x6
 • Wywrotki 28 T
 • Wywrotki 8x8
 • Transport nisko podwoziowy
 • Transport ponad gabarytowy